Φωτογραφίες και Λογότυπα

Για υλικό για τον τύπο και φωτογραφίες των καφετεριών και των προϊόντων μας, παρακαλούμε όπως «κατεβάσετε» το υλικό πιο κάτω.

Υπάρχει αυστηρή απαγόρευση λήψης φωτογραφιών των καφετεριών μας. Αν επιθυμείτε να ζητήσετε άδεια για να κινηματογραφήσετε ή να φωτογραφήσετε κάτι στο χώρο μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@waynescoffee.se. Εξηγείστε το σκοπό για τον οποίο ζητάτε έγκριση και το χρονοδιάγραμμά σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

 

Error parsing XSLT file: \xslt\MynewsdeskPressList.xslt